A tygři do třetice...

17.08.2023

No,... a nakonec jsme přejeli pomalu půl světa a skončili... ZASE U TYGRŮ!!! Dokonce úplně těch prvních! Mezi kamarády ze Žatce...

And finally... we crossed over almost half of the world and finished... AT TIGER´s AGAIN!!! Even at the first ones! Among friends from Žatec...