100,- CZK

200,- CZK

Sponzoring

Přátelé, pokud chcete finančně podpořit tento projekt, využijte QR kódů pro jednorázový příspěvek vlevo a vpravo, případně zašlete peníze na uvedený účet klubu Letecký spolek Praha, z.s.. Do zprávy pro příjemce napište "OLIN"…

Veškeré finanční prostředky budou použity výhradně na nekomerční provoz projektu – akce pro děti, ceny do soutěží, provoz webových stránek a podobně. Na požádání zašleme na Vámi udanou emailovou adresu potvrzení či darovací smlouvu

Číslo účtu/Account - 2602472661/2010

IBAN - CZ10 2010 0000 0026 0247 2661

Friends, if you want to support this project financially, use the QR codes for a one-time contribution on the left or right side, or send the money to the given account of the club Letecký spolek Praha, z.s.. Write "OLIN" in the message to the recipient...

All funds will be used strictly for the non-commercial operations of the project - events for children, prizes for competitions, website operations and so. Upon request, we will send a confirmation or gift contract to the email address you provided

500,- CZK

1000,- CZK