Áááááá... ŽBLUŇK!!!...

15.05.2024

Strejda Petr řikal, že kočky nemaj rádi vodu. Pcha, strejdo! Já jsem ale tygr, ne kočka! Navíc jsem se nemusel bát, protože jsem skákal s kamarádama a měl vestu od tety Máji!...

Jinak teda musim říct, že to byl fičák. Pravda, z letadla se mi nechtělo, ty výhledy na Prahu, zapadající sluníčko a tak, to bylo prostě úžasný. Ale skočit si nad Prahou a pak podletět Karlův most...

Hele, Máro,... neni ta dírka pod mostem maláááááá?.... ŽBLUŇK!!!

Nebyla...

Tyjo, to je boží, já chci ještě!...Hned nás vylovili kluci hasiči. Takže jsem vyklepal vodu z uší a moh sledovat, jak přistávaj ostatní. Někdo na ponton, někdo rovnou do vody. Strejda Jirka to zvlád oboje najednou...

Na břehu si mě pak vyzved Pytlák se Štěpkou. Tak jsem se s klukama vyfotil, rozloučil a šli jsme ještě koukat na lodičky, poslouchat koncerty a nakonec byl i ohňostroj...

No, mám sice vodu v uších trochu, ale to bude cajk. Za ten bombovej zážitek to stálo...

Mimochodem, viděl jste mě někdo? Pořád platí ta soutěž, že první tři, co pošlou fotku se mnou, dostanou malej dárek...

Štěpka nás natočila i na video! Mazec!...

Uncle Petr said cats don't like water. Phew, uncle! But I'm a tiger, not a cat! Moreover, I didn't have to worry because I was jumping with my friends and had a life jacket from aunt Mája!...

Otherwise, I have to say that it was great. It's true, I didn't want to get off the plane, views of Prague, the sunset and so on, it was simply amazing. But jumping over Prague and then flying under the Charles Bridge...

Look, Mára,... isn't that hole under the bridge so smaaaaaaall?... SPLASH!!!

It wasn´t...

Wau, that's great, I want it more!...

Guys firemen immediately fished us out. So I tapped the water out of my ears and could watch the others land. Someone on the pontoon, someone straight into the water. Uncle Jirka can do both at once...

Pytlak and Štěpka picked me up on the shore. So I took a picture with boys, said goodbye and we went to see boats, listen to concerts and finally there were fireworks...

Well, I have a little water in my ears, but that's fine. It was bombastic experience...

By the way, has anyone seen me? The competition is still valid that the first three to send a photo with me will receive a small gift...

Štěpka even made a video with us! Bad-ass!...