Běh pro veterány...

10.05.2024

Dneska ráno mě vyzved strejda Domin...

Brzo ráno!!! Co děláš, dyk je ještě tma!!!...

No ale, když mi vysvětlil, co jedeme provádět, tak jsem vyskočil jako rybička. Potichu jako rybička, abych nevzbudil tu velrybu vedle...

Jeli jsme až nahoru na hranice, zaběhat si s vojákama. Ne jen tak. Zúčastnili jsme se jedný etapy Běhu pro válečný veterány, co pořádaj kamarádi z Náměště od vrtulníků a helikoptér...

Musím kajícně přiznat, že i když jsem se rozcvičil a nabral energii z antilopový miňonky, měli jsme co dělat, abychom klukům vojákům stačili. Strejda Domin furt, že už nemůže, že ho bolí nožička, a podívej, ptáček...

Ale doběhli jsme, jsme dobrý! Jsem na nás hrd a pyšen! A stihli jsme se i vyfotit s kamarádama...

Mimochodem jsme cestou potkali i jeden pomníček, tak jsme se na něj koukli, aby to s Dominem nešvihlo a trochu si odfrknul...

Uncle Domin picked me up this morning...

Early in the morning!!! What are you doing, it's still dark!!!...

Well, when he explained to me what we were going to do, I jumped like a fish. Quiet as a little fish so as not to wake up the whale next me...

We went all the way up to the border to run with soldiers. Not just for fun. We took part in one stage of the Run for War Veterans, which was organized by my blue friends from Náměšť from choppers and helicopters...

I have to confess repentanty that even though I warmed up and got energy from the antelope cookie, we had a lot to do to chase boys soldiers. Uncle Domin keeps saying he can't anymore, his leg hurts, and look, little bird overthere...

But we finished, we are good! I´m so proud for us! And we even managed to take a picture with our friends...

By the way, we also met one memorial on the way, so we looked at it to make sure things didn't go wrong with Domin and he rest a little...