Zachraňujeme Skoty...

04.05.2024

Waaaaau! Dneska jsme závodili! Ale teda, vstávat se mi moc nechtělo. Jenže bublináři musej vstávat brzo, páč je ráno chladnějc. Navíc, neni nic hezčího, než východ sluníčka z koše...

Jo a ten závod. Museli jsme přeletět přes pár kopců, najít křižovatku a tam shodit pytlík s mašlí. A pokud možno co nejpřesnějc. A přitom jsme si hráli, že jsme Skotský letectvo a zásobujeme potravinama ze vzduchu obklíčenej skotskej hrad...

Už včera večer jsme se domluvili s kamarádama z Německa, že dneska poletim s nima. Kupodivu jsme si rozuměli, jen teda přišla na řadu naše angličtina. Ale jsou to kluci šikovný, rozuměli mi...

Sranda je, že Bzuk letěl taky a vlastně skoro celou cestu vedle nás! Akorát mam takovej pocit, že jsme ty zásoby shodili líp. Inu, když máš tygří čumák...

Pak nás to ještě kousek odneslo do oudolíčka a tam už na nás čekal doprovod. A dokonce dorazil i Pytlák s Ivošem!...

Kluci, díky moc. Teda,... po Vašemu... Tónkše...

Wow! Today we raced! But must say, I didn't really want to get up. But bubblers have to get up early, because it's colder in the morning. And there is nothing more beautiful than the sunrise from a basket...

Oh, and the race. We had to fly over a few hills, find a crossroad and drop the bag with the band there. And as accurately as possible. And at the same time we played that we were the Scottish Air Force and supplied food from the air to a besieged Scottish castle...

We already agreed with our friends from Germany last evening that I will fly with them today. Surprisingly, we understood each other, but it was our turn to speak English. But they are smart guys, they understood me...

The funny thing is that Bzuk was flying too and actually almost the whole way next to us! However, I have the feeling that we disposed of the supplies better. Well, if you have a tiger's snout...

Then it took us a little further to a little hill, where the escort was already waiting for us. And even Pytlák arrived with Ivoš!...

Guys, thanks a lot. I mean,... according to you... Tonkshe...