Brigáda v můzeu...

15.02.2024

Dneska jsme si zase pořádně mákli. V Bezděkově v můzeu...

Ráno jsme museli vstát pěkně brzo, protože práce bylo moc. Ale byla nás na to super parta - teta MarMaru jako zásobovač materiálem, já, Pytlák, Roman, Frankie a strejda Rychťa jako pracanti. A teda, ještě strejda bratr Dalík...

Připravovali jsme takový malý pódium pro novou expozici Černoptáka. A Roman byl jako šéfkonstruktér. Trvalo nám to šest hodin, ale povedlo se a dodělali jsme to. I Frankie na to koukal s otevřenou pusou a chválil nás, kudy chodil, kudy seděl...

Mám radost, vypadá to parádně!...

Today we had a pretty hard work day again. In Bezděkov, in the museum...

We had to get up pretty early in the morning because there was a lot of work. But we were a great team - aunt MarMaru as a material supplier, me, Pytlák, Roman, Frankie and uncle Rychťa as workers. And then, uncle Brother Dalík...

We were preparing such a small stage for the new Blackbird exhibition. And Roman was like the chief designer. It took us six hours, but we succeeded and finished it. Even Frankie looked at it with his mouth open and praised us wherever he walked, wherever he sat...

I'm happy, it looks great!...