Bublinářská hádanka...

05.05.2024

Mimochodem, děcka, říkaj vám něco jména těhle pánů? Teda,... jsou to jen děti jejich dětí jejich dětí,... jejich dětí... dětí...

Přemejšlejte, já si jdu schrupnout...

By the way, kids, do you know something about names of these gentlemen? I mean,... they're just their children's children's children,... their children's... children's...

Think about it, I go to have a kip...