Cesta v nóbl taxíku...

11.11.2023

Tak už mě předběhla i Martina! Chjoch, tygr já nebohý...

No jo, když já si místo psaní radši povídal s kamarádama drsňákama, veteránama naší armády. A pak i s pilotama, protože...

Jóóó! Vzali mě do toho nejvíc nejvymazlenýho letadla - do vládního Airbusu!!!

No a než jsme se nadáli, seděli jsme na zemi ve Standstedu...

To největší přeqápko přijde ale až zítra. I když už je vám to asi všem jasný...

Sledujte okolo 10:15 BBC One...

Martina has already beat me too! Oooh, poor little tiger...

Well, but I preferred to chat with my tough friends, veterans of our army, instead of writing. And then with the pilots, because...

Yooooo! They took me to the most polished plane - the government Airbus!!!

And before we knew it, we were sitting on the ground at Standsted...

But the biggest surprise comes tomorrow. Although it's probably clear to all of you by now...

Watch the BBC One at about 10:15 AM...

Fotogalerie...