Další pozdrav od Kiwiho...

14.02.2024

Ahoj, děcka! Kamarád kiwi mi poslal další pozdrav až z druhý strany Modrokoule!...

Jen teda nevim, jestli nám toho strejdu Jardu nějak moc nerozmazluje...

Nicméně tam objevili taky nějakou tygří nebo tygříkovou letku. To bude muset strejda povyprávět, až se vrátí. Třeba v Mladý Boleslavi na leteckým dnu v červnu...

Hello, kids! My friend Kiwi sent me another greeting from the other side of the Blue Ball!...

But must say I just don't know if he isn´t spoiling uncle Jarda too much...

However, they also discovered a tiger or tiger cub´s squadron there. Uncle will have to tell us about it when he gets back. For example, in Mladá Boleslav at the air show in June...