Den vlašťovek...

26.05.2024

Ahoj, děcka! Dneska je Den papírovejch vlašťovek. Přijdete odpoledne do Bezděkova na hřiště si se mnou nějakou postavit a zkusit si, jak daleko doletí? Nebo si zalítat na simulátoru? Zasoutěžit si?...

Hi, kids! Today is The Paper Swallow´s Day. Will you come to the football pitch in Bezděkov in the afternoon to build one with me and see how far it can fly? Or have fun on the simulator? Compete?...