Dlóóóuhej flajt...

27.10.2023

Uááááách! Dobrý ráno vespolek. A zdravím z... Čáslavi!!!...

Tyjo, to bylo to překvápko od tety Evy. Včera jsme sedli v Kunovicích do letadla a vyrazili na dlouhatananánskej vejlet. Skoro dvě hodiny! Ono totiž pěkně foukalo, tak se pajpříkovi moc nechtělo. Kopce pod náma v mracích,... brrr...

No a za ty skoro dvě hodiny koukám a pod náma Čáslav! Bomba! Teto, víš, že už jsem tady byl? Dvakrát s klukama a jednou jsme letěli kolem s Ericem a Lucasem...

To jsem ale netušil, že na nás dole čeká Ivo Kardoš a že nám ukáže gripena. A že si do něj budeme s tetou moc sednout. Počkej, teto, já to tady chytnu a poletíme...

No, popovídali jsme si a teta pak zase vyrazila domů. A já zůstal na základně ještě. Strejda Ivo mi chce něco ukázat ještě...

Jsem napnutej jak kšandy teda...

Fotogalerie...

Whooooooah! Good morning everyone. And greetings from... Čáslav!!!...

Wau, that was that surprise from aunt Eva. Yesterday we boarded the plane in Kunovice and took off for the sooooo long flight. Almost two hours! It was really windy, so the piper didn't feel like to fly. Hills below us in the clouds,... brrr...

Well, in those almost two hours I looked out and Čáslav was below us! Great! Auntie, do you know I've been here before? Twice with boys and once we flew around with Eric and Lucas…

But I had no idea that Ivo Kardoš was waiting for us on the ground and that he would show us the Gripen. And that we will sit in it a lot. Wait, auntie, I grab it here and we fly...

Well, we had a chat and then my aunt went back home. And I stayed at the base for a while. Uncle Ivo wants to show me something else...

I'm thrilled so much...