Expedice ANTARC-TIGRIS 2024...

02.03.2024

Ahóóóój, kamarádi!!!

Hlásí se expedice ANTARC-TIGRIS 2024!!!

Letíme na Antarktidu pro polárníky z Norska a Německa, co tam mají základnu a studujou přírodu. A chráněj ji, protože to je potřeba!

Po dvou dnech (mýho) výcviku, kterej na cestu sem posádka mít musí, začala naše dlouhá cesta. Teda, po briefingu, kontrole pasů a přípravě letadla...

Včera ráno jsme odstartovali z Prahy a po několika hodinách přistáli v Čadu na letišti N´Djamena. Uprostřed Afriky. Úplně jiný to tam je, dokonce kolem letiště za plotem pobíhaj svači... Ehm,... antilopy...

Chvíli jsme tam poseděli a pak vyrazili až do Cape Town, na nejvíc nejjižnější kousek Afriky. Tam jsme teda přistáli ale až v noci. Takže dneska odpočíváme. Ale zejtra! Zejtra letíme do země věčnýho ledu...

Hiiiiiii, friends!!!

ANTARC-TIGRIS 2024 expedition is calling!!!

We fly to Antarctica for polar explorers from Norway and Germany, who have a base there and study the nature. And protect it because it is needed!

After two days of (my) training, which the crew must have for those flights, our long journey began. So, after the briefing, passport control and plane preparation...

Yesterday morning we took off from Prague and after a few hours landed in Chad at N'Djamena airport. In the middle of Africa. It's completely different there, even around the airport, behind the fence, snacks are running... Um,... antelopes...

We sat there for a while and then went for the way to Cape Town, the southernmost part of Africa. We landed there at night. So today we rest. But tomorrow! Tomorrow we fly to the land of eternal ice...