Expedice ANTARC-TIGRIS 2024...

05.03.2024

Dobrej večír, kamarádi. Za chvilku jdeme s klukama spát, tak jen krátkej report...

Tuze jsme se těšili, že dneska doletíme na Antarktidu a přivítaj nás Norové a tučňáci. Ále prd. Po dvou hodinách jsme se dozvěděli, že se tam počasí zase horší, tak jsme to museli otočit...

Škoda, no. Ale tady platěj přísný pravidla a nesmí se nic podcenit. Strejda Tomáš říkal, že další pokus bude asi v noci ze středy na čtvrtek. Tak nás sledujte, dáme vám vědět...

Zatím si můžete pustit rozhovor se strejdou Tomem, kterej natočili po úplně prvním přistání Maxíka na Antarktidě. Jsou tam i pěkný fotky a videa, tak abyste měli představu...

https://youtu.be/oSsnVxPDHTY

Good evening, my friends. We are going to bed in a moment, so just a short report...

We were really looking forward to flying to Antarctica today and being greeted by Norwegians and penguins. Zilch. After two hours we learned that the weather was getting worse there again, so we had to turn it around...

Shame, isn´t it? But they are strict rules in force and nothing should be underestimated. Uncle Tomáš said that the next attempt would probably be on the night from Wednesday to Thursday. So follow us, we will let you know…

For now, you can watch the interview with Uncle Tom, which was recorded after the very first Maxík´s landing in Antarctica. There are also nice photos and videos so you can get an idea...

https://youtu.be/oSsnVxPDHTY