Expedice Krokodýlí řeka...

06.07.2024

Nevím, co ty kluci maj na vodní turistice. Upřímně by mě nebavilo vyrazit si na vodní výlet a tahat loď za sebou na provázku. No, ale když je bída s vodou, žejo...

Už jsem se bál, že to takhle bude pořád. Ale když jsme dorazili do Mimoně a dali si něco dobrýho na zub,... včetně teda excelentní zmrzliny,... vypluli jsme dál. A pak už to drhnout přestalo...

Akorát že přišla hotová džunkle. Samá zatáčka, úzká řeka, spousta křoví, padlý stromy,... krokodýli, ouhoři, raci, čápi, volavky... A hele, bober! Bacha, gryže!...

A támhle je komín! Ne, támhle... Teda,... vzadu. Vepředu? Tady všude prostě...Kluci pěkně funěli, protože to byla vopravdická makačka. Ne taková pohodička jako vloni na Otavě. Ale musim přiznat, že se mi to tady líbí mnohem víc. Prostě hotová divočina. Tady by se určitě líbilo i koníkům ze zoo...

Akorát s večerní zábavou žádná sláva tentokrát. Zašli jsme na limču, chvilku poslouchali ostatní námořníci, co hráli na kytary a zpívali. Ale pak se to postupně rozprchlo. A už všichni chrněj. I Maťo! A to je vostuda, ten vždycky vydržel nejdýl. No jo, ale to neřídil Zcepelína...

Drsná řeka, ale nádherná!...

I don't know what guys like on the water tourism. Honestly, I wouldn't enjoy going on a boat trip and pulling the boat behind me on a string. Well, but when there's a shortage of water...

I was already afraid it would always be like this all the way. But when we arrived in Mimoň and had something good to eat,... including an excellent ice cream,... we sailed on. And then it stopped scrubbing...

But then the real jungle started. Nothing but bends, a narrow river, lots of bushes, fallen trees,... crocodiles, eels, crayfishes, storks, herons... And look, a beaver! But caution, it bites!...

And there's a smokestack! No, over there... I mean,... in the back. In front? Just everywhere!...Boys snorted because it was a real snog. Not as comfortable as last year at Otava River. But must say I like it here a lot more. Just complete wilderness. Horses from the zoo would definitely like it here too...

But the evening fun  didn´ t come. We went for a lemonade in the camp, listened for a while to other sailors playing guitars and singing. But then it gradually dissipated. Everyone sleeps. Maťo too! And that's a shame, he always lasted the longest. Well, yeah, but he wasn't driving the Zeppelin...

Tough river but beautiful!...