Expedice Krokodýlí řeka...

07.07.2024

Jáááááu! Co do mě koušeš ty! Se dělá?...

Komáry bych normálně zakázal!...

Jestli to včera bylo drsný, ty zatáčky, křoví a tak,... dneska to bylo megadrsný a hustokrutý! Ještě víc zatáček, ještě víc křoví, ještě víc padlejch stromů. Navíc jsme se hned na začátku vyklopili do vody zase. Jak řikaj vodáci, cvakli jsme se. Prostě to najednou cuklo stranou a...

Ještě, že mám tu vestu od tety Máji, jinak bych asi polykal andělíčky...

A mam od ní i epesní plavky, námořnický pruhovaný. Akorát mně se za ně nesmějou, narozdíl od Pytláka. Mimochodem, díky jeho plavkám překřtili naší loď a říkaj jí Hajánek. Však se tak Pytlák kvůli tomu pěkně čertil...
Ale jen naoko, oni si takhle ze sebe dělaj srandu všichni navzájem...

Zatáčky jsem dneska přestal počítat, když mi počtvrtý došly drápky na všech tlapkách. To prostě nešlo. Aspoň, že ta druhá část plavby byla klidnější, protože jsme ze křovin vjeli do luk a tam se ta řeka trochu rozšířila a prosvětlila. Je to tu nádherný! Antilopy sice žádný, ale i tak. I ledňáček se ukázal! A za jednou zatáčkou jsme narazili na rodinku labutí. Musím se přiznat, trochu jsem se bál. Táta Labuťa na nás výhružně koukal a roztahoval křídla, aby vypadal větší. Ale poznal, že mu neublížíme, tak dobrý...

Než jsme dojeli do dalšího tábořiště, přišly ale zase křoví. No, ale jsme přece námořnící, nebojíme se. S plnou pusou vrbičkovýho salátu sice, ale zvládli jsme to...

Oooooouch! Why are you biting me! You can´t do that!...

Actually I would ban mosquitoes!...

If it was rough yesterday, turns, bushes and so on,... today it was mega-rough and cruel! More curves, more bushes, more fallen trees. In addition, right at the beginning we tipped over into the water again. As seafarers say, we cliped out. It just suddenly jerked us aside and...Luckily I have the vest from aunt Mája, otherwise I would probably swallow angels...

And I also have an epic swimsuit from her, a navy striped one. However, they don't laugh at me because of it, unlike at Pytlák. By the way, thanks to his swimsuit, they renamed our ship for Hajánek. However, Pytlák was pretty narked about it...
But just for effect, they all make fun of each other like this...

I stopped counting turns today when I ran out of claws on all my paws for the fourth time. It just wasn't possible. At least the second part of the cruise was calmer, because we entered the meadows from the bushes and there the river widened a little and became brighter. It's beautiful here! No antelopes, but beautiful. Even the kingfisher showed up! And around one bend we came across a family of swans. I have to admit I was a little scared. Papa Swan looked at us menacingly and spread his wings to make himself look bigger. But he knew we wouldn't hurt him, so good...

But before we reached the next campsite, bushes came again. Well, we're sailors after all, we're not afraid. With a mouthful of willow salad, but we managed it...