Flájynk Revý...

08.01.2024

Jé, Ty už máš nový Flájynk Revý? Ukááá... Prosím...

Tyjo, tady je jak jsme letěli se strejdou Jirkou a Éliškou! Tady, jak jsme se s klukama toulali po muzeích!...

A tady, jak jsme pouštěli s děckama balón a hledali ho pak!

Budem si večer číst, OK?

Hey, do you already have a new Flying Revue? Show meeeee... Please...

Wau, here is how we flew with uncle Jirka and Éliška! Here, as we wandered around the museums with boys!...

And here, how we released the balloon with children and then looked for it!

We'll read tonight, OK?