I piloti si hrajou...

04.05.2024

Víte, co bublináři dělaj, když nelítaj? Bavěj se a užívaj si zábavu. A spoustu srandy...

Už večer jim strejda Ivoš povídal o historii vojenskýho balónovýho lítání. A bylo to tuze zajímavý. Navíc jsme se podívali na místo, kde stojí starej hangár, co stál prej u nás v Milovicích...

Dneska jsme si užili zase spoustu srandy. Všichni se převlíkli za Skoty a soutěžili na louce. Nabaštili se, popovídali si a pak...

Mam radost, na tu soutěž mě na chvilku vzali i k sobě. Ale jsme se pak dohodli, že by to nebylo spravedlivý, mít v jednom týmu tygří sílu navíc. Tak jsem šel radši koukat...

Hele, děcka, ukecejte rodičové a jděte se podívat na barevný nafouknutý velkobubliny. Je to úžasný a ty lidi taky...

Do you know what bubblers do when they're not flying? Have fun. A lot of fun...

Already in the evening, uncle Ivoš told them about the history of military ballooning. And it was very interesting. In addition, we looked at the place where stands the old hangar, which has been near us in Milovice...

And we had a lot of fun again today. All pilots dressed up as Scots and competed in the meadow. They chatted, had breakfast and then...

I'm happy they even took me to the competition for a while. But then we agreed that it wouldn't be fair to have extra tiger power in one team. So I went to look only...

Hey kids, talk to your parents and go check out the colorful inflated giant bubble. It's amazing and so are you guys...