Jde se na to!...

12.11.2023

Tak jsme vyrazili na tu velkou slávu. Musím říct, že to tady vzpomínkou na hrdiny, veterány a kabrňáky fakt žije...

Všude spousta uniforem, všichni maj na klopách červený vlčí máky jako máme my. Všude slavnostní uniformy. Všichni se chovaj a tvářej slavnostně...

Dokonce jsme potkali i typický bobíky! Teda, říká se jim tak. Jinak jsou to příslušníci London Metropolitan Police. Ale poznaj se snadno, maj takový srandovní kyblíčky na hlavách. Ale jsou to super lidi a je s nima švanda. Nicméně nechtěl bych bejt trhan, kterýho chytěj za flígr...

S Martinou, Peťou a klukama (a jsou tady i Tygři - zdravíme Čepiho!) jsme si užili pietní akt u památníku Cenotaph kousek od Wajthólu a za chvilku začne slavnostní pochod...

Mimochodem, asi jsem se zamiloval do dudáků...

Fotogalerie...

So we set out for the great celebrations. Must say it really lives on here, the memory of heroes, veterans and great guys...

Lots of uniforms everywhere, everyone has red poppies on their lapels like we have. Full dress uniforms everywhere. Everyone behave and look solemnly...

We even met typical bobbies! I mean, that's what they're called. Otherwise, they are members of the London Metropolitan Police. But get to know each other easily, have such funny buckets on their heads. But they're great people and fun to be with. However, I wouldn't want to be a jerk who gets caught by the scruff of the neck...

With Martina, Peťa and guys (and Tigers are here too - regards to Čepi!) we enjoyed a memorial service at the Cenotaph monument not far from White Hall, and the ceremonial march will start shortly...By the way, I guess I fell in love with bagpipers...