Ještě jednou u dispečerů...

21.03.2024

Teda, bejt dispečerem letecký dopravy, to je teda něco. Představte si že jsem musel i v rámci tréninku vymyslet jak dostanu zboží co se nevešlo do Airbusu a Boeingu z letišť Frankfurt, Schiphol, Liege a Bratislava sem k nám do Prahy, aby se všechny dárky a pošta dostaly včas ke všem dětem...
Ještě ze se učím anglicky, bez toho bych to nedal. A Kuba mi pomoh i německy...
Všechny ty hlášky, kterejm rozuměj jen dispečeři...

Naplánovali jsme spolu dvacet transportů do Prahy a dokonce budeme přepravovat i jeden speciální vrtulník...

Kuba a jeho kolegové mi poradili a seznámili mě i s lidma z Lufthansy, KLM a Emirates a tak mám další kamarády v Evropě...

Akorát nevím jak to Kuba a ostatní dělaj, že dokážou ve dne všechno připravit, v noci ještě pohlídat a řešit i problémy... A když něco nemůže třeba do Prahy, tak to poslat do Drážďan na letiště a potom až nějak do Prahy... Prý se tomu říká diverze...

Hodně náročná práce teda. Ale zajímavá. Ukazoval mi pak ještě fotky, co všechno za letadla se dá tady v Praze potkat. Dokonce i lítací panelák od Lufthansy!!! Tyjo, ten chci vidět!...

Must say, being an air traffic controller is pretty tough. Imagine I had to figure out, under terms of my trainig, how to get goods that did not fit in the Airbus and Boeing from the Frankfurt, Schiphol, Liege and Bratislava airports to Prague, so that all these gifts and mail would reach all children on time...
I still study English, fortunately, I wouldn't be able to do it without it. And Kuba helped me in German too...
With all those messages that only dispatchers understand...

Together we have planned twenty transports to Prague and we even transport one special helicopter...

Kuba and his colleagues gave me advice and introduced me to people from Lufthansa, KLM and Emirates, so I have other friends in Europe...

I just don't know how Kuba and others manage to prepare everything during the day, look after it and solve problems at night... And if something can't go to Prague, for example, they send it to Dresden to the airport and then somehow to Prague... They say it's called a diversion...

A very demanding job. But interesting. Then he showed me photos of all kinds of planes that can be found here in Prague. Even a flying block from Lufthansa!!! Wau, I want to see it!