Jsme tým!...

02.10.2023

Jé, hele, Pytláku,... Luna!...

A kam to vlastně jdeme? Do školy? A proč?...

Aha, setkat se s týmem dětí, co bude pouštět sondu na kraj vesmíru, a předat jim glejt od vedení Svazu...

A trička, protože jsme tým!...

Hey, hey, Pytlak,... The Moon!...

And where are we going now? To the school? And why?...

Oh, to meet a team of kids who will launch a probe to the edge of space, and give them a certificate from the leadership of the Czech Aviation Association...

And t-shirts, because we are a team!...

Fotogalerie...