Kamarádi...

12.11.2023

Je to tady úžasný. A je tu spousta kamarádů, i novejch...

Třeba strejda Tom Doležal, syn pilota od bombarďáků z Třistajedenáctky...

Nebo strejda Péťa Poledník, kterej se zúčastnil před 32 lety operace Pouštní bouře...

Mladej kluk, námořka ze Sea Hawku...

S Charliem z Legionu Veterans Czech Republic. Teď ale na chvilku nebyl za drsňáka...

Se Silvanou z Holandska, kde slouží v armádě. Její tatínek taky sloužil, bojoval v Indočíně a Koreji. Ale už je to skoro stoletej dědoušek, tak letos nemohl přijet...

A Silvana je hrdinka taky! Říkala Martina, že Silvana darovala vlastní ledvinu kamarádce zdravotní sestřičce. A teď se sama učí na zdravotní sestřičku, aby mohla pomáhat dědouškům a bábinkám...

No a nakonec mě svez Kuba průzkumák. Byla to sranda...

Fotogalerie...

It's amazing here. And there are many friends, even new ones...For example, uncle Tom Doležal, the son of a bomber pilot from the famous "Three-Eleven"...

Or uncle Péťa Poledník, who took part in Operation Desert Storm 32 years ago...

Young guy, sailor from HMS Sea Hawk...

Or Charlie from the Czech Republic Veterans Legion. But now he wasn't too tough for a while...

With Silvana from Holland, where she serves in the army. Her father also served, fighting in Indochina and Korea. But he's almost a hundred years old, so he couldn't come this year...

And Silvana is a hero too! Martina said that Silvana donated her own kidney to a nurse friend. And now she is studying to be a nurse too so that she can help the grandpas and grandmas...

Well, in the end, I was driven by Kuba the scout. It was fun...