Knedlyk Zelenej...

10.06.2023

Ten New York je děsně velkej! Ale srandovní...

Když jsme odcházeli, pořád si Eric broukal nějakou písničku. Bylo to o strašidlech. Něco jako že, když se děje kolem něco divnýho, když se ti honěj hlavou strachy, zavoláš krotitele. A že se nebojí duchů...

Nebojím se duchů...

Nebojím se duchů...

A najednou stojí před náma velký auto a na něm přeškrtnutej duch! A kolem lidi v uniformách, ověšený něčím, co vypadá jako kříženec vysavače, zubního kartáčku a hučícího gramofonu...

Tak tohle jsou ty krotitelé? A koho krotěj?...

Fůůůůůůj! Tady letí něco slizkýho, zelenýho, řve to a smrdí! Takovej zelenej knedlyk!...

A to nebyla jediná sranda z New Yorku. Maj tady malý auta pro policejní skřítky. Růžový auto na zmrzlinu...

Ale dobrou teda!...

No, ale taky je tady spóóóusta tuze vysokejch domů, divný stavby, metro, mraky lidí,... tamhle dokonce stojí v přístavu vopravdická letadlovka!...

Tyjo, to abychom tu zůstali aspoň tejden, než to všechno prohlídneme. Co? Ericu?...

Hm, tak prej to nejde, za pár hodin letíme...

Neva, i tak bombovej zážitek...

Teď zajdeme na baštu někam a pomalu se půjdeme chystat...

Čau, minipolicajti. Ahoj, Knedlyku Zelenej. Ahoj, krotitelé duchů. Pá, pá, New Yorku. Já už večer letím zpátky do Evropy...

A tam všem ukážu tyhle fotky...

That New York is terribly big! But funny...

As we were leaving the hotel, Eric kept humming some song. It was about ghosts. Kind of like when something weird happens around you, when you're running around with fear, you call a tamer. And that he's not afraid of ghosts...

I'm not afraid of ghosts...

I'm not afraid of ghosts...

And suddenly there is a big car in front of us with a crossed out ghost on it! And people in uniforms aroun, hung with something that looks like a vacuum cleaner, hybridized with a toothbrush and a humming phonograph...

So these are the tamers? Busters? And whom they are busting?...

Yuck! Something slimy and green is flying here! It roars and stinks! Such a green dumpling!..

And that wasn't the only fun from New York. They have small cars here for police sprites. A pink truck full of ice cream... But it was yummy!...

Well, there are also lots of tall and weird buildings here, subway, mass of people,... even in the port over there stands a real aircraft carrier!...

Wau, it´s to stay here at least for one week before we see it all… What? Eric?

Um, that's not possible, we're flying in a few hours...

Never mind, still it´was smashing experience...

Now we go to have some chow somewhere and then slowly preparing for the way...

Bye, minicops. See you, Green Dumpling. See you, ghostbusters. Bye, bye, New York. I'm already flying back to Europe in the evening…