Křížky...

12.11.2023

Na slavnostním pochodu prej bylo 10 tisíc válečnejch veteránů a vojáků z různejch zemí. Anglie totiž je království a patří pod něj spousta zemí a zemiček na celý Modrokouli. A tak tu byli všichni...

A potom pokračovali s náma do Westminsterskýho opatství zatloukat křížky za naše kluky kabrňáky, co umřeli. Za 2. světový války, nebo pak na zahraničních operacích. A taky za naše výsadkáře z operace Anthropoid, co zatnuli tipec tomu Vrchnímu Fujtajblovi z Německa Hajdrychovi...

Bylo to moc dojemný, všichni jsme měli slzy na krajíčku. Navíc k tomu hrál na dudy kamarád Scotty. Je to teda kluk od nás z Čech, ale hraje na to, jako by se vylíhnul ve Skotsku...

Mimochodem, ten fialovej vlčí mák, to bylo pro jednoho pejska, jmenoval se Bůmer. Zvířátka prej maj fialový máky, když umřou...

Fotogalerie...

There were about 10,000 war veterans and soldiers from different countries on the ceremonial march. After all, England is a kingdom and many countries and territories all over the Blueball belong to it. So everyone was here...

And then they went with us to Westminster Abbey to hammer in crosses for our great guys who had died. During World War II, or on foreign operations. And also for our paratroopers from Operation Anthropoid, who fixed that Bloody Bastard from Germany, Heydrich...

It was very touching, we were all in tears. In addition, my friend Scotty played the bagpipes. So he's a boy from the Czech Republic, but he plays as if he was born in Scotland...

By the way, that purple poppy was for one dog, named Boomer. Animals have purple poppies when they die...