Kudlička...

06.12.2023

Týýýýýbrďo, to je ale pěkná kudlička! Takovou nemá ani strejda Dan!...

Můžu si jí prohlídnout?...

Prej to nosili jako slavnostní kdysi dávno piloti...A můžu si jí půjčit? Jen na fotku...

Fotogalerie...

Damn, that's a nice little girl! Even Uncle Dan doesn't have one!...

Can I have a look at her?...

It used to be worn by pilots long ago as a ceremonial...

And can I borrow it? Just for a photo...