Legiovlak...

11.04.2024

On už to sice Pytlák psal, ale teda,... jako já jsem tady taky, žejo. Takže k tomu chci taky říct svoje...

Proč? Protože ta stará parní mašina a ten vlak, to je prostě mazec! A taky proto, že tady u nás v Milovicích už nebude moc dlouho, jen do neděle. Tak se honem šupejte podívat...

Prohlídli jsme si ho pořádně, vlastně už podruhý. Jednou jsme ho viděli v Praze. Jenže tentokrát jsme se u něj potkali se strejdou Jackvézem a mým kamarádem Vojtou. Takže jsme si u toho mohli popovídat a všechno jim ukázat. Tenhle vlak je totiž slavnej. Připomíná československý kabrňáky legionáře, který před více než 100 lety s takovýmhle vlakem a spoustou dalších cestovali přes celou Sibiř a nikdo je nedokázal zastavit. Byli a prali se jako lvi...

Ehm,... a tygři, samozřejmě...

Dokonce jsme tady pár takovejch kabrňáků potkali a mohli se s nima vyfotit!...

No a protože bylo horko, zašli jsme pak ještě do muzea. Prohlídnout si výstavu a dát si zmrzku! Mňam!...

Although Pytlak already wrote about it, but... hey! I'm here too. So I also want to say something about that...

Why? Because the old steam engine and the train, that's just great! And also because it won't be much longer here in Milovice, only until Sunday. So hurry up and take a look...

We took a good look at it, actually for the second time. We saw it once in Prague. But this time we met uncle Jackvéz and my friend Vojta there. So we were able to chat and show them everything. This train is famous. It is reminiscent of the Czechoslovak great guys legionnaires, who more than 100 years ago traveled across Siberia with such a train and many others and no one could stop them. They were and fought like lions...

Um,... and tigers, of course...

We even met a few of those guys here and were able to take a picture with them!...

Well, since it was hot, we went to the museum. Visit the exhibition and have an ice cream! Yum!...