Letecký sportovci...

25.02.2023

To lítání je asi zajímavý a důležitý. A teda, co se tak koukám, tuze rozmanitý...

Během pár dnů už jsme na druhým vyhlašování nejlepších kabrňáků, co sportujou a potřebujou k tomu vzduch, vítr a vejšku a rychlost. Asi jich je tolik, že by se jim to najednou nevešlo...

Dokonce se na ně přijel podívat pán, co o něm říkaj, že bude prezident! Tyjo!...

No ale... Já potkal někoho jinýho. Strejdu Petra, největšího tygra a šéfa všech vojenskejch pilotů! Takovej usměvavej medvěd s velkejma teplejma tlapama. Můj první velkej kamarád!

A taky Ondru, to je zase herec. Miráje, to je zpěvák, tetu Evu a tak...


Fotogalerie 1...

Fotogalerie 2...

Fotogalerie 3...

That flying is probably interesting and important. So, what am I looking at, so diverse...

In a few days, we are already on the second announcement of the best great guys who do sports and need air, wind and speed. There are probably so many of them that it wouldn't fit all at once...

Even a man came to see them, that they say about him, he will be the president! Wow!...

But... I met someone else. Uncle Peter, the biggest tiger and the boss of all military pilots! Such a smiling bear with big warm paws. My first big friend!

And Ondra, but he´ s an actor, Mirai, he´ s a singer, auntie Eva and so...