Lítací den u Tygrů...

20.05.2023

Tyjo, to byl mazéééééc!...

Mám sice trochu připálený uši, museli mi je kluci pak namazat indulínou. Ale tahle výprava na letadla byla fakt bombová!...

Těch kamarádů všude okolo! Holky, kluci, dospěláci,... trošku jsme si zahráli na schovku, ale byla to sranda...

A těch letadel všude okolo! A pustili mě i podívat! Navíc jsem se skamarádil s pilotama ze Slovenska a dokonce i z... ehmmmm... Belgie?...

I ten Martin, co říkal minule strejda Ivo, tam přiletěl! Akorát teda nechápu, že se v tom malým letadýlku nepoblinká při těch kotrmelcích...

No ale,... a to se musím teda pochlubit, to nevydržím... Kamarádi z Náměšti mě svezli! Ve velkým modrým vrtulníku s namalovanejma bombarďákama a óbrovským tygrem na čumáku! To se nás teda sešlo tygrů, panečku!...
Však mi to pak strejda Všéťa i zapsal do deníku, abych to měl potvrzený!...

Tyjo... A to Pytlák s Romanem a Jardou říkali, že příští týden jsou taky letadla, kousek vedle v Pardubicích. A že tam možná pojedeme...

Prosím, kluci. Móc prosím... OK, budu hodnej, budu si stlát a uklízet misku do myčky...

Jo a tady jsou prej fotky od Pytláka...

Wau, that was crazy!...

Although my ears are a bit burnt, boys had to smear them with cream. But this trip was really bomb!...

So many friends all around! Girls, boys, adults,... we played a tag, but it was fun...

And those planes around! And they let me see them! In addition, I became a friend of pilots from Slovakia and even from... ehmmmm... Belgium?...

Even Martin as uncle Ivo said the other day has flown there! Only don't understand why he doesn't vomit during the somersaults in that small plane...

Well,... and I have to brag about something, I can't stand it... My friends from Náměšt gave me a ride! In a big blue helicopter with painted bombers and a giant tiger on the nose! So many tigers met together, oh God!...

However, uncle Všéťa also wrote it into my logbook so that I would have it confirmed!...

Geee... And then Pytlák and Roman and Jarda said that there is another air show next week, a short distance away in Pardubice. And that we might go there...

Please guys. So much please... OK, I'll be nice, I'll do my laundry and clean the bowl in the dishwasher...

Oh, and here are some photos from Pytlák...