Lítací povídání...

04.12.2023

Tak, děcka,... zatímco včera jsem se toulal s Pytlákem venku, dneska jsme s Romanem a Vaškem vyrazili na besedu do Boleslávky na letiště...

Teda... předevčírem a včera, ono už je po půlnoci!... OMG!

Paráda! Byli tam kluci piloti a co jsem tak poslouchal, tak skoro všechny letadla, na kterejch lítali, znám! Airbus, Jak-40 a L-410 (strejda Vláďa, ten je dokonce od nás z Milovic!), Alka a Gripen, Mi-24 (strejdové Jirka, Petr a Mirek). Plus MiGoušek Jednadváca, na tý lítal Jarda...

Mno, budeme se muset s klukama podívat někde po Mi-dvojce a Sůčkách (22 a 25), ty mi ještě chyběj teda...

Povídání bylo super a pěkně se protáhlo. Ale to vůbec neva. A pak jsme se ještě fotili a Vláďa nám dal nášivky a vůbec. Prostě super večer!...

Ale ráno nevstávám. Kdo mě vzbudí, toho kousnu 🤨...

Fotogalerie...

Well, kids,... while yesterday I was wandering with Pytlák, today I went with Roman and Vašek to Boleslav for a discussion at the airport...

I mean... the day before yesterday and yesterday, it's already after midnight!... OMG!

Great! There were guys pilots and what I listened to, I know almost all planes they flew on! Airbus, Yak-40 and L-410 (uncle Vláďa, he is even from Milovice!), Alka and Gripen, Mi-24 (uncles Jirka, Petr and Mirek). Plus Miggie Twenty One, Jarda was flying on that one...

We have to look somewhere after Mi-Two and Sushkas (22 and 25), I still miss them...

The discussion was great and took longer than planed. But it doesn't matter at all. And then we took pictures and Vláďa gave us patches and so. Just a great evening!

But I don't get up in the morning. I'll bite whoever wakes me up 🤨...