Lítací prkna...

01.08.2023

Chtěli jsme jít dneska lítat s Komárem nebo skákat na padáčku. Ale prd, celej den prší. A teď večer navíc, povídal Pytlák, Taranis metá hromy a blesky. Mno, podle mě je to sice jen černej mrak, ale když jinak nedá...

Ale doma jsme sedět nezůstali, vyrazili jsme do Jilemnice na zámek, do Krkonošskýho muzea. Je tam výstava o historii lyžování...

Ono by se sice mohlo zdát, že to s letadlama nemá nic společnýho, ale. Ski,... jak se dřív lyžím říkalo,... jsou přece lítající prkna...

We wanted to go flying with Komár or skydiving today. But damn all, it's been raining all day. And now in the evening, Pytlák said, Taranis throws thunder and lightning. Well, I think it's just a black cloud, but if there's no other way...

But we didn't stay at home, we went to Jilemnice to the palace, to the Giant Mountains Museum. There is an exhibition about the history of skiing...

It might seem that it has nothing to do with airplanes, but. Ski,... as used to be called at that time,... are after all flying boards...

Fotogalerie...