Lítací prkna...

15.01.2024

Ahojky a dobrej večír, kamarádi!...

Dneska jsme nelítali. Teda v balónu. Zato mě kluci vzali na lítací prkna. Že prej "Po stopách Jetyho"...

Je to švanda, ale asi bych to sám nezvlád a někde bych sebou lupnul do sněhu. Budem to pak doma muset nějak s Pytlákem a Romanem potrénovat...

Jo a sednul jsem si do rolbičky...

Hi and good evening, friends!...

We didn't fly today. I mean, in a balloon. Instead, boys took me on flying planks. They said "Trail of Yetty´s footsteps"...

It's funny, but I probably wouldn't be able to do it myself and would end up in the snow somewhere. I'll have to practice it somehow with Pytlák and Roman when I be back home...

Well,... and I sat into the snow cat...