Lítací sportovci...

24.02.2024

Pánečku, kamarádi, to byla ale sobota! Parááááádní!!!

Dopoledne jsm zajeli na letiště do Ústí. Tam už to znám, byli jsme tam přeci vloni v létě. No ale teď tam byla velká sláva. Vyhlášení nejlepších lítacích kamarádů za loňskej rok!...

A co jsem tam potkal kamarádů! Dokonce i holky, co jsme spolu skákali v Dubaji. A spoustu dalších...

No ale největší borec byl asi strejda David. Prej velkej šéf ouplně všech leteckejch sportovců na světě! A bydlí ve Švýcarsku, tam co kamarád Eric. No neni ten svět malej?...

Večer pak na sebe Veru a kluci hodili slavnostní kožich (no, nepoznali byste je) a vydali jsme se do divadla. Tam se vyhlašovalo a předávaly se ceny. A tam bylo kamarádů ještě víc. Strejda Petr, Standa, kluci a holky...

A všichni mě chtěli vidět a pozdravit. A to je dobře, protože tím pádem maj určitě rádi děti a chtěj jim pomoct poznat lítání a letadla...

Waaaaau, my friends, it was a great Saturday! Awesome!!!

In the morning I drove to the airport in Ústí. I already know it there, we were there last summer. But now there was a great party. Announcement of the best flying buddies for last year!...

And I met so many of them there! Even girls we jumped together in Dubai. And many others...Well, but the biggest chap was probably uncle David. The big boss of all aerial sportsmen in the world! And he lives in Switzerland, where my friend Eric lives too. Isn't the world small?

In the evening Veru and boys put on festive furs (you wouldn't recognize them) and we went to the theater. Prizes were announced and handed out there. And there were even more friends. Uncle Petr, Standa, boys and girls and so...

And everyone wanted to see me and say hello. And that's good, because that means they definitely like children and want to help them to learn and know all about flying and airplanes...