Lítání pod horama...

02.09.2023

Teda, původně jsem myslel, že něco napíšu hned přes den, až budeme v Ústí na letišti. Ale...

Byl to takovej šrumec, že jsme se nezastavili! A to jsme byli v plný sestavě...

No ale ten leteckej den,... ty brďo, to byla bomba!!! Ale musím o tom napsat na víckrát...

Byla tam spousta nádhernejch letadel. Malý, větší, stíhačky, andula (tu už poznám určitě!). A taky vrtulníky s kamarády z letecký záchranky i od Policie. Pak tam byly ještě takový malý vrtulníčky, ale ty se prej jmenujou jinak. Kluci říkali, že to jsou vírníky...

Některý kámoši mě i svezli zase. Jen teda, bylo toho lítání tentokrát fakt hodně. Ještě teď se mi klepou tlapky...

I když, to bude možná ještě z toho Romanova přistání. Nebo že by se mi motala hlava z vrtulníků? Protože jsem vyzkoušel všechny! Modrej policejní, bílo-červenej z Plzně z letecký záchranky, kterýmu říkaj "Lehký Petry". A i ten žlutej s velkým nápisem DSA, kterýmu taky dali jméno - Barča...

Jen teda, s tím to zrovna byla pěkná divočina. Místo na ukázku nad letištěm jsme museli odletět na ostrej zásah ke zraněnýmu člověku...

Kluci, jste kabrňáci!!! Všichni!!!

Samozřejmě jsem všechny poprosil, aby mi to zapsali do mýho letovýho deníčku. Na oplátku dostali od kluků nášivku Tygří(kový) letky a Svazu. Plus na letadlo samolepku, aby bylo poznat, že mě svezli...

Taky jsme v Ústí na letišti potkali zase spoustu kamarádů!...

Gábi, Domina, skřítky, Martina, Verču, Jirku a Kačku. A spousty dalších. A poznal jsem i hodně novejch. Dokonce hodně z nich mělo s sebou i plyšáka! A to bylo super!...

Tak jsme si popovídali, udělali si spolu fotku třeba a koukali, co všechno piloti s těma letadlama nahoře vyváděj. Hotový tygří kusy!...

Dokonce jsme potkali i jednu malou budoucí kolegyni kosmoplavkyni. Nebo kosmoplavku? Kosmoplavču?...

A kdo nezlobil, dostal od Jardy perníček...

Fotogalerie 1...

Fotogalerie 2...

Fotogalerie 3...

It´s to say, I originally thought I would write something during the day when we were at the airport in Ústí. But...

It was such a buzz and we didn't stop all day! Even though we were in full line-up...

Well, this air show... hah, it was a bomb!!! But I have to write about it more than once...

There were lots of beautiful planes. Small, larger, fighters, andula (I know this one for sure!). And also helicopters with friends from the air ambulance and from the Police. Then there were also small helicopters, but they have different names. Boys said they were autogyros...

Some friends gave me a ride again. But there was just a lot of flying time this day. My paws are still tapping...

Although, it might still be from Roman's landing. Or maybe I would get dizzy from helicopters? Because I've tried them all! Blue one from police, white and red from Plzeň from the air ambulance, which one is called "Lehký Petry". And also the yellow one with a big DSA inscription, which is also named - Barča...

But it was pretty wild with that one. Instead of a demonstration over the airport, we had to fly to an emergency intervention for an injured person...

Guys, you're whizzes!!! All of you!!!

Of course I asked everyone to write it into my log book. In return, boys received a patch of the Tiger Cubes Squadron and the Czech Aviation´ s Association. Plus a sticker on the plane to show that I was taken by it...

We also met lots of friends again in Ústí at the airport!... 

Gábi, Domin, kids, Martin, Verča, Jirka and Kačka. And many more. And I met lots of new ones. Many of them even had a stuffed toys with them! And that was great!...

So we chatted, took a picture together and watched what pilots were doing with those planes above. Real tiger tricks!...

Even we met a little future fellow astronaut. Or a spaceswimmer? A spacewalker?...

And those who haven´t been naughty got a gingerbread from Jarda...