Lítání s Péťou...

18.04.2024

Jsem si myslel, že od Modrejch pojedeme domů, ale ouha! Kluci měli ještě něco za lubem! Domluvili totiž s pani nejvíc šéfovou, že se můžeme s Dádou kouknout i do tréninkovýho centra pro piloty, letušky a letušáky...

Hele, tak to tam musel bejt i Vojta, ne?

A tam na nás čekala teta Peťa. No a kdo ji zná aspoň trochu, tak ví, že je jak odpálená raketa. Nebo motorová myš. Pořád se směje, pořád vypráví. Verča s Pytlákem ale říkali, že když je potřeba, dokáže i pořádně zařvat!...

Ukázala nám ouplně,... jakože ale ouplně OUPLNĚ!,... všechny simulátory, dokonce zevnitř. A Dáda si moh i zalítat! Hustýýýý!...

Pak jsme se spolu sklouzli na velký skluzavce z Airbusu. A nakonec šli hasit oheň do kabiny. To jsem ale nechal radši jen Dádovi. Na mě to byl oheň moc velkej. Navíc jsem se v tou čmoudu děsně kuckal...

I thought we'd go home from Blues, but whoa! Guys were up to something else! They agreed with the Mrs. Biggest Boss that Dada and I could visit the training center for pilots and flight attendants...

Hey, Vojta must have been there too, right?

And aunt Peta was waiting for us there. Well, anyone who knows her at least a little, knows that she is like a launched rocket. Or a motorized mouse. He's still laughing, still talking. But Verča and Pytlák said that when needed, he can really roar!...

She showed us completly,... like really COMPLETELY!,... all the simulators, even from the inside. And Dada could even have fly a plane! Bad-ass!...

Then we slid down the big Airbus slide together. And finally we went to put out the fire in the cabin. But I'd rather leave that to Dáda. The fire was too big for me. In addition, I was horribly coughing in that smoke...