Lodní deník, den čtvrtý...

13.07.2023

Tak tohle je ta naše expedice. Já, Pytlák, Hanka a Piťykuťa, Štěpánka a Maťo, Terezka a námořní jednorožec, Zbyněk a Lukáš (druhej chlupatej kámoš...), Pavel a Filip Megáč, Woody a mořská panna. Postrach Otavy...

Ta blonďatá slečna k nám bohužel nepatří, jen kamarádka, co nás vyfotila. Ale byla tuze milá a uměla hezky drbat za uchem...

Prostě jsme si museli udělat společnou fotku...

Ale až po snídani a ranním kakalíčku... (OK, ostatní měli kafe. Ale to mi nešmakuje. Takovej hořkej blivajz...)

Na dnešek jsem měl slíbenýho něco speciálního. Pytlák říkal (a speciálně se na to ptal kamarádů pilotů Járy Klacka a Míry Rychtaříka...), že se půjdeme podívat na pomníček letců...

A fakticky! U jednoho z jezů (nejíst!!!) jsme to zaparkovali a šli se trochu projít. Kousek od řeky, v Novejch Kestřanech, stál v poli. Prej tam kdysi spadlo letadlo, tak je to na památku umřelejch pilotů...

Škoda, určitě to byli super kamarádi...

Kluci se pak ještě chvilku koupali, ale já si šel schrupnout k holkám do stínu, abych nabral síly. A ty se pak večer hodily. Zase jsme si samozřejmě zazpívali, udělali si ohýnek a tak. Ale ještě předtím si zašli do Kestřan prohlídnout jednu velikánskou starou tvrz...

So this is our expedition team. Me, Pytlák, Hanka and Piťykuťa, Štěpánka and Maťo, Terezka and the sea unicorn, Zbyněk and Lukáš (the other furry friend...), Pavel and Filip Megač, Woody and the mermaid. The Otava River Menace...

Unfortunately, the blondie doesn´t belong to us, she is just a friend who took a picture of us. But she was very nice and could scratch behind ears nicely...

We just had to take a photo together...

But only after breakfast and the nice cup of the morning cocoa... (OK, the others had coffee. But I don't like it. Such a bitter ugh...)

I was promised something special for today. Pytlák said (and he specifically asked his pilot friends Jára Klacek and Míra Rychtařík because of it...) that we would go see the pilots' memorial...

And actually! We parked it at one of the weir (not eat!!!) and went for a little walk. Not far from the river, in Nové Kestřany, it stood in a field. Once there crashed a plane, so it's in memory of dead pilots...

Shame, they must have been great friends...

Boys then bathed for a while, but I went to have a snooze with girls in the shade to gain strength. It came in handy in the evening. Of course, we sang again, made a bonfire and so on. But even before that, we went to Kestřany to see a giant old fortress...

Nové Kestřany - pomník letců...

Tvrz Kestřany...