Lodní deník, den druhý...

11.07.2023

Tak jo, jdeme na to...

První den plavby už jsme probrali a taky úterní návštěvu hradu Rabí. I pak ale viděli jsme spoustu zajímavostí. Teda pokud zrovna někdo nezavolal "JEZ!"...

Koukám, co je kde dobrýho k snědku a najednou sešup dolů a pořádnej šplouchanec, že jsme byli mokrý až za ušima. Všichni! Já, Pytlák, Hanka i Piťykuťa...
No jo, to mi ale nikdo neřek, že "jez" je schod na vodě! Navíc to v češtině vypadá a zní stejně jako příkaz něco sníst...
Pod jedním jsme se i vyklopili. Nějak nás to... A najednou voda všude kolem...

Mimochodem, Piťykuťa je můj novej chlupatej kamarád. Hanky pes, děsně zvědavej. Jmenuje se sice Eda, ale slyší i na Čendu a Pocem. Občas se i rozhod vyskočit za jízdy a zaplavat si. To jsem ale nezkoušel...

Místo toho mě Terezka nechala vyzkoušet si pádlování na kajaku. Malá lodička, děsně vratká, pořád by se jen točila. A pádluje se na ní oběma rukama na obě strany...

Cestou jsme zase zastavovali na různý památky. Tentokrát to byl kamennej most, pojmenovanej po panu Žižkovi. Žil prej tuze dávno a byl slavnej vojevůdce...

Mhmmm... toho si ovšem nepamatuju. Možná Hanka...

A nebo teta Draková...

OK, let´s go for it...

We have already discussed the first day of the cruise and Tuesday's visit to Rabí Castle too. Even then, we saw another lots of interesting things. unless someone didn't call "EAT!"...

I'm looking for something good to eat and suddenly came slide down and it made a big splash so much that we were wet up to the ears. All! Me, Pytlák, Hanka and Piťykuťa...

Well, no one told me that "eat" is a step on water! Moreover, "JEZ" in czech is "A WEIR" in english, but it also looks and sounds like the order "EAT"...
Even we flipped out under one of them. Somehow it comes... And suddenly water all around...

By the way, Piťykuťa is my new furry friend. Hanka´ s dog, terribly curious about everything. His name is Eda, but he also responds to "Čenda" and "Comehere". He even decided to jump out every now and and swim during the cruise. But I haven't tried that...

Instead, Terezka let me try kayaking. Kayak is a small boat, horribly wobbly, it would keep spinning all the time. And it is paddled with both hands on both sides...

During the way, we stopped again at various places. For example near an ancient stone bridge named after Mr. Žižka. He lived a long time ago and was a famous warlord...

Mhmmm... I don't remember him yet. Maybe Hanka does...

Or Auntie Dragon...

Rabí - Katovice (Terezka, Maťo)...