Lodní deník, den pátý...

14.07.2023

Ráno jsem měl smutný vočičko, poslední kousek plavby a domů. Ach jo. A ostatní na tom byli asi stejně. Přitom zrovna tady se spalo asi nejlíp...

No ale zase přijdou jiný dobrodrůža. A když budu moc a kluci mi to dovolí, pojedu příští rok zase...

Do Písku to nebylo moc daleko. Zato pěknej olej. Naštěstí jsem vodák, tak už vím, že to není nic na mazání ani špína ve vodě, ale znamená to, že je hluboká voda a neteče rychle, tak se musí hodně pádlovat...
Přiznávám ale, trochu jsem podváděl. Když se Pytlák nekoukal, natáh jsem se mezi sudy a hodil tlapku přes tlapku...

V Písku nás čekal velkej jez a na něm pěkně dlouhá a rychlá skluzavka. Byla to švanda. Rozhodně větší, než pak spouštět lodě na tom dalším u elektrárny. Ale ten se sjet nedal...
Ale asi nejhezčí místo byl starej kamennej most. Prej je nejstarší u nás a podle něj postavil Kája Čtyřka ten svůj v Praze. Tak to teda kluci říkali...

Hned za ním na břehu pak stály krásný velký sochy z písku. Ty tady prý dělají každej rok. Tyjo, to muselo bejt práce!...

Pak už jsme museli vytahat lodě z vody, naložit je a rozloučit se. Dát si pusu na čelíčko a dvakrát říct "Naroste ti vlásek!" To je takovej náš vodáckej pozdrav...

S Pytlákem, Woodym a Štěpkou jsme přes ten kamennej most pak přešli na druhou stranu a šli na vlak...

Mimochodem ale, kolem dalšího pomníku. Tenhle byl věnovanej našim RAFákům. Tam jsme prostě museli, pozdravit kabrňáky...

No... A to je z plavby všechno...Naroste ti vlásek! Naroste ti vlásek...

I had a sad eyes in the morning, the last part of the cruise and then back home. Oh no. And the crew was probably on the same way. Nevertheless, it was probably the best sleep here...

But, another adventures will come again. And if I can and boys allow it, I go again next year...

It was not very far to Písek. But pretty oil though. Luckily I'm a real paddler so I already know it's not something for grease or the dirt in the water, but it means the water is deep and not flowing fast so you have to paddle a lot...
But I have to admit, I cheated a little. When Pytlák wasn't looking on me, I lied back between barrels and put a paw over the paw...

In Písek a large weir awaited us and a pretty long and fast slide on it. It was a big fun. Definitely bigger than lowering ships then on the next one beside the hydroelectric power station. But it was unpossible to slide down there...

But probably the most beautiful place was the old stone bridge. Supposedly it is the oldest in our country, and Charlie Four built his own in Prague according to it. That's what guys said...

Right behind him on the shore stood beautiful large sand sculptures. They say they do it here every year. Wau, that must have been a hard work!...

Then we had to pull boats out of the water, load them and say goodbye. Put a kiss on forehead and say "Grow a hair!" twice. This is our special shipping greeting...

With Pytlák, Woody and Štěpka, we crossed the stone bridge to the other side and went to the train station...

Around another monument, by the way. This one was dedicated to our RAF members. There we simply had to say hello to those great guys...

Well... And that's all from our this year´s cruise...

Grow your hair! Grow your hair!...

Kestřany - Písek... (Zbyněk)

Kestřany - Písek (Terezka, Maťo)