Lodní deník, den třetí...

12.07.2023

Večer jsme si tuze pěkně zazpívali s kamarádama z Brna. Měli s sebou kytary, jednu dokonce velikánskou a opřenou o zem, bručela jako naštvanej čmelák. Ale byla to zábava...

Jen pak v noci přišla pěkná bouřka...

Cestou jsme to vzali přes město Strakonice, který prej proslavil dudák, co si ze všeho dělal švandu. Po obědě, zatímco holky odpočívaly ve stínu u vody, jsme s Pytlákem, Zbyňkem a Woodym zašli na hrad do muzea. Super! Mají tady motorky, ale hlavně dudy - nafouknutý měchy s píšťalama, co když se do nich zafouká, mečej jako koza...

Potkali jsme tady ale i Hurvínka se Spejblem a pana Skupu, kterej je vymyslel. Tak jsme si spolu udělali fotku...A nejen s nima! Poznáte toho brejlatýho chlapíka, dlouhýho jako bidlo?...

Nahoře na věži jsme pak zamávali holkám a šli zase za nima, abychom mohli plout dál. Do dalšího přístavu už to ale bylo jen kousek...

Večer jsme sice byli pěkně utahaný, ale to neva. Upekli jsme si buřty, zablbli si na houpačce a zase si zazpívali...

To se mi fakt líbí. Jen mi to zpívání moc ještě nejde. Furt to zní jako WRAU...

In the evening, we had a great time singing with our friends from Brno. They had guitars, one of them even the giant onem, leaning against the ground, humming like an angry bumblebee. But it was funny...

Only then at night came a huge storm...

Today we took it through the town of Strakonice, which was previously famous for a piper who made fun of everything. After lunch, while the girls rested in the shade by the water, I, Pytlák, Zbyňek and Woody went to the castle to the museum. Cool! They have motorbikes here, but mainly bagpipes - inflated bellows with whistles, what if you blow into them, it sounds like a goat...

But there we also met Hurvínek and Spejbl and Mr. Skupa, who invented them. So we took a photo together...

And not only with them! Do you know that guy with glasses, as long as a bargepole?...

At the top of the tower, we then waved to girls and followed them again so that we could sail on. But it was only a short distance to the next port...

In the evening, we were pretty tight, but that was okay. We baked sausages, fooled around on the swing and sang again...

I really like that. But I'm just not good singer yet. It still sounds like WRAU...

Katovice - Slaník - Terezka, Maťo...

Katovice - Slaník - Zbyněk...