Lughnasad...

30.07.2023

Prázdniny jsou super mimo jiný v tom, že se dá kromě různejch vejletů vyrazit i na spoustu zajímavejch akcí. My teď byli s Pytlákem, Štěpánkou, Terezkou, Matěm, Dádou a Matějem v Nasavrkách na festivalu se strašně divným názvem - Lughnasad...

Byla tam hromada super kamarádů oblečenejch ve starodávným oblečení, bydleli ve stanech, srubech a chatrčích a ukazovali, jak se žilo před 2000 lety! Plus další kamarádi, co jim pomáhali, jiný, co prodávali na tržišti. Třeba Terezka s hrníčkama, taškama, panenkama a tak. Ta mi dokonce na chvilku půjčila pláštík, abych vypadal jako ostatní...

Jo a taky Klárka s Markétkou, Čaumára, Týnka...

A strejda, co mu říkali Mistře a chtěl se se mnou vyfotit. Říkal, že to nemá ani Barťák, ale netuším, co tím myslel...

My pekli chleba a vařili lekvary. Mno, stejnak mě ale bavilo nejvíc pomáhat Míše, Petře, Sabině, Ditě a Blance v kuchyni. Třeba obírat kosti do polívky...

Vacation is super time because, in addition to various trips, you can also go to a lot of interesting events. Now we were with Pytlák, Štěpánka, Terezka, Maťo, Dáda and Matěj in Nasavrky at a festival with a terribly strange name - Lughnasad...

There were lots of super friends dressed in ancient clothes, living in tents, log cabins and huts, showing how life was 2000 years ago! Plus other friends who helped them, and other at the market. For example Terezka with cups, bags, dolls and so. She even lent me a light coat for a while so I could look like the others...

Oh, and also Klárka with Markétka, Čaumára, Týnka...

And uncle, whom they called The Master, and he wanted to take a picture with me. He said that even Barťák doesn't have it, but I have no idea what he meant by that...

We baked bread and made potion. However I mostly enjoyed helping Míša, Petra, Sabina, Dita and Blanka in the kitchen. Like picking bones for soup...

Fotogalerie...