Mezi kamarádama a ve filmu...

10.01.2024

Nazdáááár, kamarádi! Nebudete věřit, kde jsme zase dneska s klukama poletovali. A co všechno jsme zažili!...

Po obědě jsme sedli na vlak a vyrazili do Prahy. Z nádraží je to kousek na Vítkov, do vojenskýho muzea. Chtěli jsme se sejít s kamarádem Pavlem Stehlíkem, ale už bohužel nebyl v práci. Tak jsme mu zavolali a domluvili se, že mu necháme kalendář u strejdy v recepci...

Mimochodem, Pytlák mi tam koupil další dvě nádherný nášivky do sbírky...

Na Václaváku jsme navštívili kamarády z velkýho leteckýho simulátoru L-čtyřistadesítky. Jak jsme tam tuhle lítali s děckama ze školy a předtím slavili narozky s ČAPkama...

Potom teda dlóóóuhá cesta tramvajkou přes celou Prahu. Ale tam bylo překvápko. Netušil jsem totiž, že tam ve škole pracuje Klárka! Tak jsme chvilku poseděli, pokecali a domluvili se, že se zajdeme všichni společně kouknout do divadla na Tomáše, kterýmu všichni říkaj Mistře...

Asi Mistr světa amoleta možná... s antilopovou marmeládou...

A zase přes celou Prahu a do kina. Co? Jé, hele, támhle je Éliška! A strejda Jirka! Velký Véčko! Mirai! No, ty kokos!...

Oni tam promítali film o tom, jak jsme letěli strašně dlouho všichni tři v letadle a pak to prej byl rekord! A já se tam viděl!!!

Tak to je mazec!...

Mimochodem, prej to bude v telce, na Primazůmu. 28. ledna. Tak to sledujte...

Fotogalerie...

Wow, my friends! You won't believe where we were going today. And what we experienced!...

After lunch we got by the train to Prague. From the railway station, it is a short walk to Vítkov, to the Military museum. We wanted to meet up with our friend Pavel Stehlík, but unfortunately he was no longer at work. So we called him and agreed to put the calendar to the uncle at the reception...

By the way, Pytlák bought me two more beautiful patches for my collection there...

At the Wenceslas square we visited friends from the large flight simulator L-four-ten. That one we used to fly there with kids from school and before that where we celebrated birthdays with ČAP-girls...

Then a long tram ride across the whole of Prague. But there was a surprise. I had no idea that Klárka works there at the school! So we sat for a while, chatted and agreed that we would all go to the theater together to see Tomáš, whom everyone calls Master...

Probably Amolette The World Champion, maybe... with antelope marmalade...

And again across the whole Prague and to the cinema. What? Hey, look, there's Eliška! And uncle Jirka! Big V! Mirai! Oh, my god!...

They showed a film about how three of us flew for a very long time in the plane and then it was a record! And I saw myself there!!!

Bad-ass!...

By the way, it will be on TV, on Prima Zoom. On January 28th. So watch it…