Mise Kazachstán...

12.06.2024


Hurá! Dorazily další fotky od mýhio kamaráda Filipa ze zoo! A něco jsem si půjčil i od strejdy Bobka...

Ale bacha, není to ten králík z klobouku ani z hokeje. Je to velkej šéf a stará se o tvířátka!...

Převézt koníky až do Kazachstánu, kde jsou už teď doma na svobodě a proháněj se po stepích, nebylo vůbec jednoduchý. Nikdy v letadle neletěli, na rozdíl ode mě. Tak dalo kamarádům ze zoo moc práce, aby se nebáli a třeba se cestou nezranili. Ale povedlo se to. Navíc, chodil jsem je kontrolovat a povídali jsme si. I jsem jim vysvětlil, že letíme naší vojenskou Casou a že to říděj kamarádi ze Kbel, tak se vůbec není čeho bát. Tak snad i to jim trochu pomohlo...

Po přistání jsme pak museli pokračovat ještě docela daleko na náklaďákách. Ale čím blíž jsme byli, tím víc jsme se všichni těšili...

A pak...

Rozhlídli se do kraje a vesele se rozeběhli do nejvíc největšího domova, co kdy měli. No, však koukněte na ty fotky, není to paráda?...

Doufám, že Filip i strejda Bobek zase někdy něco takovýho vymyslej. A že jim kamarádi piloti zase pomůžou. V zoo se sice maj zvířátka dobře, ale svoboda je svoboda...

Mimochodem, kdybyste šli do zoo, tak že pozdravuju. A podívejte se na malýho wombata, zrovna se tam vylíhnul a vylez mámě z vaku...

Hooray! I got more photos from my friend Filip from the zoo! And I also borrowed some from uncle Bobek...

But be careful, it's not the rabbit from the hat or the hockey mascot. He is a big boss and takes care of the animals!...

Transporting the horses all the way to Kazakhstan, where they are now free at home and run around the steppes, was not easy at all. They have never flown in a plane, unlike me. So it took a lot of work for friends from the zoo not to be afraid and maybe not to get hurt on the way. But it turned out well. BTW, I went to check on them and we talked. I also explained to them that we were flying our CzAF Casa and that it was driven by friends from Kbely, so there was nothing to fear at all. So maybe that helped them a little...

After landing, we had to continue quite a long way on trucks. But as closer we got, as more we all looked forward it…

And then...

Horses looked around the country and happily ran into the biggest home they had ever had. Well, look at those photos, aren't they great?...

I hope that Filip and uncle Bobek will come up with something like this again sometime. And that our friends pilots will help them again. Animals have a good time in the zoo, but freedom is freedom...

By the way, if you come to the zoo, hand over my greetings. And look at the little wombat, he just hatched there and get out of mommy's bag...