Mise MISO...

16.10.2023

Vyrážíme! Držte nám tlapky...

Všechno zkontrolováno, všechno funguje...3... 2... 1... Start!!! Letííí....A my vyrážíme někam na Olomoucko... 

Pár záběrů z nebes... Jako,... fakt je placatá?...

Mise splněna. Máme jííí!!!...A strejda Olin se dotknul vesmíru!... 

Fotogalerie...  

We're starting! Keep your paws and fingers crossed...

Everything checked, everything works...3... 2... 1... aaaaand liftoff!!! It' s flying...And we are going somewhere to Olomouc region... 

Few pics from skies... But,... is it really flat?... 

Mission accomplished. We got iiiiiiiit!!!...And uncle Olin touched the space!...