Modré nebe...

13.06.2024

Tááák, druhá půlka fotek. Teda, ještě než přijdou další od strejdy Vaška. Taky fotil, na ten velkej červenej kelímek...

Po obědě jsem si konečně zalítal. Na vrtulníku s klukama ze Kbel. Bombáááá! Ukázali jsme všem, co Stojednasedmdesátka umí a že to není jen taková almara s větrákem nad hlavou. Vysazovali jsme vojáky na laně, lítali, i parašutisty jsme vezli...

Tyjo, a to byste nevěřili, kdo byl mezi nima! Strejda Bedýnka! A prej, nechceš si skočit se mnou? No, to ale přeci nešlo odmítnout, žejo...

Odpoledne jsem pak navlík slavnostní uniformu, abych reprezentoval a nebyl jen za tygra v modrým. Parádní uniformu, samozřejmě od tety Máji. A to čubrněl i Čepi potom!...

Musim říct, že to byl naprosto super den. A všichni jsme si to užili. Kucí, nebude zase nějakej takovej někde?...

Soooo, the second half of photos from Blue Skies. That is, before more come from uncle Vašek. He also took some pictures on his big red cup...

After the lunch I finally took a flight. On a helicopter with guys from Kbely. Bombaaastic! We showed everyone what the One-seven-one can do and that it's not just a cupboard with a fan overhead. We flew, landed soldiers on a rope and even carried paratroopers...

You wouldn't believe who was among them! Uncle Bedynka! Come on, don't you want to jump with me? Well, that couldn't be refused, huh...

In the afternoon I put on the ceremonial uniform to represent and not just to be the tiger in blue. A great uniform, of course from aunt Mája. And must say, Čepi gaped on me in surprise...

I have to say that it was an absolutely great day. And we all enjoyed it. Guys, won't there be some other like this?...