Na Hradě...

19.01.2024

Fíha, dneska to bylo teda dobrodrůžo! A pěknej šrumec. Takže to musím rozdělit, aby se mi to nepomotento...

Normálně,... a to byste nevěřili!... Pytlák si vzal dneska dlouhý gatě!!! Jeli jsme totiž do Prahy a rovnou na hrad. Ten Pražskej!!! Na návštěvu k panu generálovi Hasalovi, co je velkej šéf přes vojáky a nad ním už je jen prezident a maminka...

A taky za pani Šárkou, protože jsme s nima domlouvali jednu super taškařici...

Ale nemuseli jsme se vůbec bát, oba jsou super a hodný. Takže jsme si to užili. A navíc to tam strašně rychle uteklo, pan generál díky nám málem prošvih další návštěvu...

No, ale díky tomu jsme měli chvilku čas a stavili se cestou i za strejdou Vaškem...

Phew, it was a great adventure today! And a great rush. So I have to split it up to not muddle it...

You wouldn't believe it!... Really!... Pytlák took long pants today!!! We went to Prague and straight to the castle. The Prague Castle!!! To visit to Gen. Hasal, who is the big boss over soldiers and only the president and mom are above him...

And also to Ms. Šárka, because we arranged a super jest with them...

But we didn't have to worry at all, both are great and kind. So we enjoyed it. And what's more, it all passed very quickly, Mr. General, thanks to us, almost missed another visit...

Well, thanks to that, we had some time and stopped for a while by uncle Vašek on the way...