Na kafe s Lubošem...

25.04.2024

Hustý! Mám vlastní zápisníček pro paragány!...

Dneska mi ho dal strejda Luboš, prej mi ho poslal Roman Štengl...

Tak to už můžu skákat ofiko s klukama, zapíšou mi to...

Díky strejdo Luboši. A strejdo Romane taky...

Waaaaau! I have my own logbook for paratroopers!...

Uncle Luboš gave it to me today, Roman Štengl sent it to me, he said...

Now I can jump offivially with guys, they write it there for me...

Thanks, Uncle Luboš. And uncle Roman too...