Na letiště a na brykádu...

10.02.2024

Ahoj kamarádi, to byl dneska zase fofr!…

S Romanem, po tom, co mě vyzved u Pytláka, jsme sjeli pro mýho velkýho brášku Vojťase a odvezli ho na Ruzyň. Už zase letěl, dneska na 14 dnů na službu do týýý… Nó, tam co jsem s Jirkou a Radimem skákal… Bublaje? Bumbaje… Né, himl… A jo, do Dubaje!

Letěl tam přes pět a půl hodiny!… Mazec, tyjo!...

Má pokoj s výhledem na město a na letiště. Už jsem viděl i fotky, Roman mi je ukazoval, tak vám je taky ukážu...

No a to není všechno! Když už na letištš, tak fotit!...

A ještě makat do muzea. Bych sice jako koukal na ty úžasný letadla, ale Roman zavelel, tak jsem musel poslechnout…

Mimochodem, i Frankie o tom napsal, jak jsme makali, až se ze strejdy Rychti kouřilo! Najdete to tady…

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mKfx8p5K253x2t3DcjzWLjb5GrFeVEs1RAgjfFAmdpT1PkjYUMQ49kky1qKcCNpxl&id=100055885897556

Helé, on tam napsal i o mě!...

Tak a teď hurá zpátky k Pytlákovi. Slíbili jsme strejdovi Márovi, že budeme večer stavět toho mýho Gripena, co jsem se v něm proletěl nad Tatrama na Slovensku s Ivošem kámošem…

Hello friends, it was a bustle again today!…

After Roman picked me up from Pytlák, we went to pick up my big brother Vojťas and took him to Ruzyně Airport. He has already flown again, today for 14 days duty to theeee... Well, where I was jumping with Jirka and Radim... Bubling? Bombay... No, damn... Oh yes, to Dubai!

He flew there for over five and a half hours!... Bad-ass!...

He has a room with a view of the city and the airport. I've already seen some photos, Roman showed them to me, so I'll show them to you too...

And that's not all! When you're at the airport, take pictures!...

And then go to the museum, pronto! I would have looked at amazing planes, but Roman ordered, so I had to obey...

By the way, Frankie also wrote about it, how we had ground until uncle Rychťa was steaming! You can find it here…

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mKfx8p5K253x2t3DcjzWLjb5GrFeVEs1RAgjfFAmdpT1PkjYUMQ49kky1qKcCNpxl&id=100055885897556 

Hey, he wrote about me too!...

So now back to Pytlak. We promised to uncle Mára that in the evening we would build my Gripen, which I flew over Tatra Mountains in Slovakia with Ivoš, my chum...