Na Olšanech...

15.11.2023

Musim říct, že jsem byl z tý Anglie tak plnej zážitků a chtěl to všechno Pytlákovi vyprávět, že jsem ani nemoh spát. No jo, celou noc jsem skoro nezamhouřil oko...

A dneska už zase budu cestovat. Odpoledne jsme vyrazili za strejdou Jirkou...

Jen mě ještě Pytlák cestou vzal do Prahy na Olšanský hřbitovy. Chtěl mi ukázat, že i tady odpočívá spousta kabrňáků. A že i tady se na ně nezapomíná, stejně jako v tý Anglii. A to je dobře, zapomenout se na ně nesmí...

Teď už jsme ale se strejdou nachystaný, sbalený tašky a ve 22:10 odlítáme do Dubaje. Prej máte sledovat let FZ1782, flydubai (nebo EK2239 Emirates)

Fotogalerie...

Must say I was so full of experiences from that England and wanted to tell everything to Pytlák that I couldn't even sleep. Well, I almost didn't sleep all night...

And today I travel again. In the afternoon we went to see uncle Jirka...

But before that Pytlák took me to the cemetery "Olšanské hřbitovy" on the way to Prague. He wanted to show me that lots of great guys are resting there too. And that they are not forgotten there, just like in England. And that's good, they mustn't be forgotten...

But now we are ready with uncle Jirka, our bags are packed and we are flying to Dubai at 22:10. You should be following flight FZ1782, flydubai (or EK2239 Emirates)