Na Papouchy...

21.03.2024

Ahojky! Už jsme zase v Praze, z Papouchů jsme se vrátili kousek po půlnoci. Teď budu ještě dopo pomáhat Kubovi a pak vyrážíme na další vejlet...

Včera jsme si s Vojtou, pilotama a holkama poletuškama užili spoustu srandy. Ale taky jsme poctivě makali, protože jsme vezli tůristy...

Takže obhlídnout situaci, jestli se skrz letadla vymotáme ven, jestli nám někde někdo nezůstal nebo se nešel vyčůrat na plochu, kouknout, jestli jsou zavřený dveře pořádně, aby nám někdo nevystoupil za jízdy...
Ehm,... za letu...

Připravit baštu a sám se nabaštit, protože hladová letuška je na prd...

Když cestující vystoupili a než přišli další, tak všechno zkontrolovat a uklidit...

No a samozřejmě vybírat vstupný. Ano, teta, tak to máme dva dospělý do první řady,... kartou nebo hotově?...
Pani, ten váš chlapeček ale nemá košík, co kdyby někoho pokousal?...
Né, né, nemůžeme vám zastavit u Džibraltáru. Nezastavujeme, máme zpoždění...

Tyjo, se člověk nezastaví ani na chvilku. Natož pak tygr! Ale když tak koukám na ty pěkný holky,... jo, baví mě to. A Vojtu taky, to je zcela evidentální...

Hi! We are already in Prague again, returned from Parrots a little while after midnight. Now I'm going to help Kuba in the morning and then we take off for another trip...

We had a lot of fun with Vojta, pilots and girls - flight attendants yesterday. But we also dutifully worked because we were taking tourists...

So inspect the situation, see if we can get out through the planes, see if someone hasn´t left us somewhere or gone to pee on the runway area, check if doors are closed properly, so that someone could not get out while we are driving...
Ehm... flying...

Prepare a chow and stuff myself, because the hungry flight attendant is useless...

When passengers got off and before next ones came in, check and clean everything...

And, of course, collect the entrance fee. Yes, aunty, so it´s for two adults in the front row,... card or cash?...
Ma'am, your little boy doesn't have a muzzle, what if he bites someone?...
No, no, we can't stop you at Gibraltar. We're not stopping, we're late...

Phew, you don't stop even for a moment. Not even a tiger! But when I look at those pretty girls,... yeah, I enjoy it. And Vojta too. That´s evidental...