Na skok v muzeu...

09.07.2024

Vyrazili jsme s Romanem do muzea, už jsem tam dlóóóuho nebyl, žejo. Takže skouknout, co tam je novýho a jestli Frankie nezlobí. A on tam nebyl! Normálně se někde poflakuje na dovolený!...

No ale hlavně, jeli jsme vyzvednout skafandr, protože se chystáme s Pytlákem, Terezkou a Matěm na tu velkou kosmírnou výstavu...

A hned z toho nebyla jen návštěva ale taky supr trupr setkání s novejma kámoškama. A Martinu jsem rovnou seznámil i s Velkým Véčkem! To bylo radosti, panečku!...

I went with Roman to the museum, I haven't been there for a looooong time, huh. So to take a look to see what's new and if Frankie isn´t naughty. And he wasn't there! He's normally hanging out somewhere on vacation!...

Well, most of all, we went to pick up my space suit, because we are going to the big space exhibition with Pytlák, Terezka and Maťo...And it wasn't just a visit, but also a great meeting with new friends. And right away I introduced Martina to The Big Wendy! So enjoyable!...