Na stíhačku a za kamarádama...

01.12.2023

Pamatujete si, jak jsme s dědou Pepíkem minule byli v Lounech a jeli se podívat na stíhačku? Tak tentokrát jsme se domluvili s nějakým pánem po telefonu, že se můžeme kouknout i dovnitř a ne jen přes plot!...

Tak jsme si jí pořádně obešli. Taková v podstatě malinká. A přitom Pytlák říkal, že lítala nějakejch 1800 kiláků za hodinu!...

I to letadlo pod ní bylo vcelku malý. Prej Jak-40. A dalo se podívat dovnitř A sednout si za berany jako pilot!...

Musel jsem to pak povyprávět odpo a večer Frankiemu v muzeu a kamarádům z Žatce v Tulipánu...

Fotogalerie...

Do you remember when grandpa Pepík, me and Pytlak were in Louny and went to see a fighter jet? So this time we agreed with a gentleman on the phone that we can also look inside and not just over the fence!...

So we walked around it properly. It´s so tiny, basically. But Pytlák said that it was flying at about 1,800 kilos per hour!...

Even the plane below it was quite small. Supposedly Yak-40. And we could look inside and sit behind handlebars like a pilot!...

Then I had to tell it all to Frankie in the museum and to my friends from Žatec in Tulipán in the evening...