Na Vydru na vydru...

10.09.2023

Zase píšu až ráno. Včera jsem vytuhnul a domů mě donesli...

Tak prej, že se po snídani vydáme na vydru. Jako fakt? Hustý!...

Hele, ale ať koukám, jak koukám, žádnou nikde nevidím...

Co? Aha, jo ta řeka se tak jmenuje! Takže Vydra s velkým V! Tyjo, to je ale pořádně divoká řeka! Tam bych spadnout nechtěl. A ty obrovský balvany! To by neprojela ani Terezka na kajaku! Však já vím, to se tady ani nesmí, protože jsme v národním parku...

Jo a vydry tady opravdu žijou! Ahoj, Vydrýsku!...

Fotogalerie...

I write again in the morning. Yesterday I flaked out and they brought me home...

So, let's go for otter after breakfast. Really? Great!...

Look, but no matter how I look, I can't see one anywhere...

What? Ah, yes, that's the name of the river! So Otter with a capital O! Wau, that's a really wild river! I wouldn't want to fall there. And those huge boulders! Even Terezka wouldn't be able to do that on a kayak! But I know, that's not even allowed here, because we're in a national park...

Oh, and otters really live here! Hi, Vydrýsek!...